Posts Tagged @url.routeurl

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 10 – URL Helper’larının(Url.Content, Url.Action, Url.RouteUrl) Kullanımı


Merhaba MVC Severler, Önceki yazımda Html Helper’larından ActionLink, RouteLink, Action, RenderAction, Partial ve RenderPartial nasıl kullanılır nelerdir bunları inceledik. Bu yazımda da URL Helper’lardan Url.Action, Url.Content ve Url.RouteUrl’in ne işe yaradığını ve ne olduğunu inceledim. URL Helper’ları HTML ActionLink ve RouteLink’e benzemektedir fakat geriye HTML döndürmek yerine, URL’leri build edip URL’leri string gibi döndürürler. 3 tane […]

, , ,

3 Comments