Posts Tagged @Url.Content

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 10 – URL Helper’larının(Url.Content, Url.Action, Url.RouteUrl) Kullanımı


Merhaba MVC Severler, Önceki yazımda Html Helper’larından ActionLink, RouteLink, Action, RenderAction, Partial ve RenderPartial nasıl kullanılır nelerdir bunları inceledik. Bu yazımda da URL Helper’lardan Url.Action, Url.Content ve Url.RouteUrl’in ne işe yaradığını ve ne olduğunu inceledim. URL Helper’ları HTML ActionLink ve RouteLink’e benzemektedir fakat geriye HTML döndürmek yerine, URL’leri build edip URL’leri string gibi döndürürler. 3 tane […]

, , ,

3 Comments

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 7 – HTML.Form ve Html.Helper’larının Kullanımı 1


Merhaba MVC Severler, Önceki yazımda global.asax’ın ne işe yaradığını ve MapRoute kavramını konuştuk. Bu yazımda ise Html.Form kontrolünün ne işe yaradığını, html kontrollerinin nasıl kullanılabildiğini göreceğiz. Arkadaşlar unutmayalım ki, biz MVC’de sayfaları değil metotları çağırıyoruz. İlk uygulamamızda hatırlarsanız, sadece 2 tane view oluşturduk ve bu View’leri görüntüledik. Peki biz eğer sayfaları çağırmıyorsak, metotları nasıl çağıracağız? […]

, , ,

4 Comments