Posts Tagged String Method ları

C# String Methodları – II (Replace, SubString, ToCharArray, Trim)


Giriş Bu yazının 1.bölümünde (C# String Methodları – I) EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove methodlarını anlatmaya çalıştım. Bu yazımda da bahsetmek istediğim 5 tane daha string methodu var. String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; String içerisindeki bir string i değiştirme, String […]

, , , ,

36 Comments

C# String Methodları – I (EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove)


Giriş String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; Bir string içerisinde bir string arama String içerisinden bir stringi çıkarma String başka bir string ile başlıyor mu ya da bitiyor mu String içerisindeki bir stringi değiştirme String ifadeyi büyük/küçük harfli yapma Stringi […]

, , , , , ,

14 Comments