Posts Tagged Stored Procedure

MSSQL’de Procedure (Stored Procedure) Kullanımı (Create Procedure, Alter Procedure, Drop Procedure)


Önceki yazımda View lerin oluşuturulması, güncellenmesi, silinmesi hakkında giriş seviyesinde bilgi verdim . View ların yapamadıklarını belirttim. Bu yazım giriş seviyesinde Procedure (stored procedure) nasıl yazılır, nasıl kullanılır, nasıl güncelleştirilir, nasıl silinir gibi konular hakkında olacak. Procedure Nedir? Procedure (bazen proc,sproc diye de geçebilir), kullanıcı tanımlı fonsiyonlara (UDF) benzemektedir. Aralarındaki farkı fonksiyonu anlatırken değineceğim. İlişkisel […]

, , ,

1 Comment