Posts Tagged Remove

C# String Methodları – I (EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove)


Giriş String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; Bir string içerisinde bir string arama String içerisinden bir stringi çıkarma String başka bir string ile başlıyor mu ya da bitiyor mu String içerisindeki bir stringi değiştirme String ifadeyi büyük/küçük harfli yapma Stringi […]

, , , , , ,

14 Comments