Posts Tagged @Html.RouteLink

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 9 – ActionLink, RouteLink, Action, RenderAction, Partial, RenderPartial


Merhaba MVC Severler, Önceki yazımda Html Helper’larıyla CSS ve JavaScript nasıl kullanılır onu konuştuk. Sayfanın sonunda uygulmayı indirebilirsiniz. Bu yazımda aşağıdaki Html Helper’ları inceleyeceğiz; Html.ActionLink Html.RouteLink Html.Partial Html.RenderPartial Html.Action Html.RenderAction Herhangi bir uygulama içerisinden diğer kaynaklara linkler verebilir, View’leri parçalara ayırarak bölümler halinde tekrar tekrar kullanabilir ya da diğer sayfaları kendi sayfalarımız içerisinde açabiliriz. Bu […]

, , , , , ,

10 Comments