Posts Tagged C# ta operatörler

C# Operatörler – I


Operatör Nedir? Önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Operatörler gerekli işleri yapmaları için bir takım malzemeye ihtiyaç duyarlar. Örneğin + operatörünün toplama yapabilmesi için iki tane sayıya ihtiyacı vardır. Bu sayılara operand denilmektedir. Aynı şekilde ++ operatörü bir operanda ihtiyaç duymaktadır. Görüşdüğü gibi her […]

,

Leave a comment