Archive for category C#

XmlSerializer ile Serialization ve Deserialization – C Sharp


Xml’in ne olduğunu, neden kullanıldığını vs bilgilere bu yazımda yer almayacaktır. Bunlar başka bir yazının konusudur… Bu yazımda işimizi çok kolaylaştıran doğrudan DataSet(DataTable) ve oluşturduğumuz class’ı tip olarak alan Generic List’ten doğrudan nasıl XmlSerialization ve Deserialization yaptığımıza değineceğim. Serialization Öncelikle “Ürün” adında bir class oluşturuyorum:     public class Urun     {         public string Marka { get; set; }         public string Model { get; set; }         public float Fiyati { get; set; }         public string UretildigiUlke { get; set; }     } Urun tipinde bir […]

, ,

Leave a comment

C# String Methodları – II (Replace, SubString, ToCharArray, Trim)


Giriş Bu yazının 1.bölümünde (C# String Methodları – I) EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove methodlarını anlatmaya çalıştım. Bu yazımda da bahsetmek istediğim 5 tane daha string methodu var. String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; String içerisindeki bir string i değiştirme, String […]

, , , ,

36 Comments

C# String Methodları – I (EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove)


Giriş String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; Bir string içerisinde bir string arama String içerisinden bir stringi çıkarma String başka bir string ile başlıyor mu ya da bitiyor mu String içerisindeki bir stringi değiştirme String ifadeyi büyük/küçük harfli yapma Stringi […]

, , , , , ,

14 Comments

C# Tek Satırda If Kontrolü Yazmak (Ternary If)


Giriş Tek satırda if cümlesi yazmak ilk duyulduğunda kulağa oldukça hoş geliyor. Böyle yapıyı sizler ile paylaşmak istedim. Yazılım projelerinin içerisinde basit anlamlarda kullanılabilir. Yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlarıda açıklamaya çalışacağım. Genel olarak şu şekilde yazılır yapısı şudur diye belirtmeyeceğim direkt örnek üzerinden anlatacağım. Hatırlatma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Bu örneği C# dili ile .net 4.0 […]

,

4 Comments

C# Operatörler – III


Mantıksal Operatörler && (Mantıksal VE) Operatörü Mantıksal VE işleminin her iki operanda göre ürettiği değerler aşağıda tablo halinde verilmiştir. 1.Operand 2.Operand Sonuç True True True True False False False True False False False False Aşağıda bazı mantıksal Ve işlemleri ve sonuçları görülmektedir. bool b1=35<10 && 10==50; b1 → false bool b2=35>10 && 10!=50 ; b2 → […]

Leave a comment

C# Operatörler – II


Yazımın devamında birinci yazıda geçtiğimiz başlıkları ayrıntılı olarak göreceğiz. Tablodaki her birini tek tek ele alacağım. Bu tabloyu ezberlemek zorunda değilsiniz. Program yazarken bir referans olarak bu tabloyu kullanabilirsiniz. % Operatörü İki operand almaktadır. Sonuç birinci operandın ikinci operanda bölümünden elde edilen kalandır. m=20%5 → m=0; c=10 % 3 → c=1 a=-7 % 4 → […]

Leave a comment

C# Operatörler – I


Operatör Nedir? Önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Operatörler gerekli işleri yapmaları için bir takım malzemeye ihtiyaç duyarlar. Örneğin + operatörünün toplama yapabilmesi için iki tane sayıya ihtiyacı vardır. Bu sayılara operand denilmektedir. Aynı şekilde ++ operatörü bir operanda ihtiyaç duymaktadır. Görüşdüğü gibi her […]

,

Leave a comment

C# Tür Dönüşümü


Program yazarken yaptığımız hatalardan bir taneside -önceki veri türlerine uygun olmayan değişken tanımlamaydı- tür dönüşümleriyle ilgilidir. Bu yazımle birlikte C#’ta bulunan bir kaç tane tür dönüşüm yollarını öğreneceğinize inanıyorum. Hata olasılığınız en aza indirgemiş olacaksınız. Küçükten Büyüğe Tür Dönüşümleri: Veri türlerinin hangi boyutlarda -hangilerinin büyük hangilerinin küçük-  olduğunu daha önceki yazıda görmüştük. byte a1=20;   […]

2 Comments

C# Temel Veri Türleri


C# ta program yazmadan önce veri türlerini ve bu veri türlerinden nasıl değişkenleri tanımlayacağımız ile başlayacağız. Umarım faydalı olur. Şimdilik Değişken tanımlarımızı; byte b=205; byte b; b=205; bu iki şekilde de yapabiliriz aynı anlamdadır. Benim gibi Vb den geçenler dikkat edin kodunuzda hata varsa önce her satırın sonunda “;” olduğuna emin olun. Değişkenleri isimlendirirken dikkat […]

Leave a comment