Archive for category MSSQL 2012

MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Sayfalama Kullanımı (Ad-Hoc Query Paging)


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen 2 yeni string fonksiyondan bahsetmiştim. Bu yazımda ise yeni sayfalama kullanımından (“Ad-Hoc Query Paging” )  bahsedeceğim. MSSQL 2008 ile Birlikte Gelen ROW_NUMBER() T-SQL’de TOP anahtar sözcüğünü SELECT ile geriye dönen result set içerisinden belli sayıdaki ilk kayıtları elde etmek için kullanıyoruz. İlk 50 kayıt, ilk 20 kayıt gibi. […]

, , ,

Leave a comment

MSSQL 2012 ile Gelen 3 Dönüştürme Fonksiyonu: TRY_CONVERT, TRY_PARSE ve PARSE


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen string fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda TRY_CONVERT, TRY_PARSE ve PARSE fonksiyonlarından bahsedeceğim. TRY_CONVERT Tanım: MSSQL 2012’den önce CAST ve CONVERT fonksiyonlarını kullanıyorduk fakat oluşan hatalar bizi bayağı uğraştırıyordu. Şimdi ise dönüştürme işlemi başarısız olması durumunda Söz Dizimi: TRY_CONVERT ( data_type [ ( length ) ], expression [, style ] ) Kullanımı: SELECT […]

, ,

Leave a comment

MSSQL 2012 ile Gelen 2 String Fonksiyonu: CONCAT ve FORMAT


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen mantıksal fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise CONCAT ve FORMAT string fonksiyonlarından bahsedeceğim CONCAT Tanım: String bir değeri diğer string değerler ile birleştirip geriye  (concatenate) döndürür. En az 2 adet en çok 254 adet parametre alabilir, alınan değerlerin uzunlukları <=4000 nvarchar, <=8000 varchar olabilir. Bu durumda sonuç nvarchar(max) ve varchar(max) […]

, ,

2 Comments

MSSQL 2012 ile Gelen 2 Yeni Mantıksal Fonksiyon: CHOOSE ve IIF


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen tarih ve zaman fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise CHOOSE ve IIF mantıksal fonksiyonlarından bahsedeceğim. CHOOSE Fonksiyonu Tanım: Parametre olarak bir dizi değer ve pozisyon verilir. Gösterilen pozisyondaki değeri döndürür. Söz Dizimi: CHOOSE([Pozisyon], [Değer 1], [Değer 2], …[Değer N]) Pozisyon olarak ondalıklı sayı verilmesi durumunda int gibi işlem […]

, ,

3 Comments

MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Tarih ve Zaman Fonksiyonları (DATEFROMPARTS, TIMEFROMPARTS, DATETIMEFROMPARTS, DATETIME2FROMPARTS, SMALLDATETIMEFROMPARTS, DATETIMEOFFSETFROMPARTS, EOMONTH)


Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımda MSSQL 2012 ile birlikte gelen yeni 7 tane tarih ve saat fonksiyonundan bahsedeceğim. Bu fonksiyonlar: DATEFROMPARTS TIMEFROMPARTS DATETIMEFROMPARTS DATETIME2FROMPARTS SMALLDATETIMEFROMPARTS DATETIMEOFFSETFROMPARTS EOMONTH Sırasıyla inceleyip ne işe yaradıkları görelim. DATEFROMPARTS  MSSQL 2008 r2 de “Date” tipine dönüşüp yapmak kolay değildi bunun için aşağıdaki gibi bir kullanım kullanmamız gerekiyordu: DECLARE @Yil NVARCHAR(4) =’2012′ […]

, , , , , ,

1 Comment