Archive for category Database

MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Sayfalama Kullanımı (Ad-Hoc Query Paging)


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen 2 yeni string fonksiyondan bahsetmiştim. Bu yazımda ise yeni sayfalama kullanımından (“Ad-Hoc Query Paging” )  bahsedeceğim. MSSQL 2008 ile Birlikte Gelen ROW_NUMBER() T-SQL’de TOP anahtar sözcüğünü SELECT ile geriye dönen result set içerisinden belli sayıdaki ilk kayıtları elde etmek için kullanıyoruz. İlk 50 kayıt, ilk 20 kayıt gibi. […]

, , ,

Leave a comment

MSSQL 2012 ile Gelen 3 Dönüştürme Fonksiyonu: TRY_CONVERT, TRY_PARSE ve PARSE


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen string fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda TRY_CONVERT, TRY_PARSE ve PARSE fonksiyonlarından bahsedeceğim. TRY_CONVERT Tanım: MSSQL 2012’den önce CAST ve CONVERT fonksiyonlarını kullanıyorduk fakat oluşan hatalar bizi bayağı uğraştırıyordu. Şimdi ise dönüştürme işlemi başarısız olması durumunda Söz Dizimi: TRY_CONVERT ( data_type [ ( length ) ], expression [, style ] ) Kullanımı: SELECT […]

, ,

Leave a comment

MSSQL 2012 ile Gelen 2 String Fonksiyonu: CONCAT ve FORMAT


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen mantıksal fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise CONCAT ve FORMAT string fonksiyonlarından bahsedeceğim CONCAT Tanım: String bir değeri diğer string değerler ile birleştirip geriye  (concatenate) döndürür. En az 2 adet en çok 254 adet parametre alabilir, alınan değerlerin uzunlukları <=4000 nvarchar, <=8000 varchar olabilir. Bu durumda sonuç nvarchar(max) ve varchar(max) […]

, ,

2 Comments

MSSQL 2012 ile Gelen 2 Yeni Mantıksal Fonksiyon: CHOOSE ve IIF


Merhaba Arkadaşlar, Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen tarih ve zaman fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise CHOOSE ve IIF mantıksal fonksiyonlarından bahsedeceğim. CHOOSE Fonksiyonu Tanım: Parametre olarak bir dizi değer ve pozisyon verilir. Gösterilen pozisyondaki değeri döndürür. Söz Dizimi: CHOOSE([Pozisyon], [Değer 1], [Değer 2], …[Değer N]) Pozisyon olarak ondalıklı sayı verilmesi durumunda int gibi işlem […]

, ,

3 Comments

MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Tarih ve Zaman Fonksiyonları (DATEFROMPARTS, TIMEFROMPARTS, DATETIMEFROMPARTS, DATETIME2FROMPARTS, SMALLDATETIMEFROMPARTS, DATETIMEOFFSETFROMPARTS, EOMONTH)


Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımda MSSQL 2012 ile birlikte gelen yeni 7 tane tarih ve saat fonksiyonundan bahsedeceğim. Bu fonksiyonlar: DATEFROMPARTS TIMEFROMPARTS DATETIMEFROMPARTS DATETIME2FROMPARTS SMALLDATETIMEFROMPARTS DATETIMEOFFSETFROMPARTS EOMONTH Sırasıyla inceleyip ne işe yaradıkları görelim. DATEFROMPARTS  MSSQL 2008 r2 de “Date” tipine dönüşüp yapmak kolay değildi bunun için aşağıdaki gibi bir kullanım kullanmamız gerekiyordu: DECLARE @Yil NVARCHAR(4) =’2012′ […]

, , , , , ,

1 Comment

Select Top 1000 Rows ve Edit Top 200 Rows Sayılarını Değiştirmek – Artırmak (MSSQL 2008 R2)


MSSQL Server Management Studio kullananlar bilirlerki, bir tablonun üzerine sağ tıklayarak ilk 1000 kayıdı seçebilirler (Select Top 1000 Rows). İlk 200 kayıdı düzenleyebilirler. (Edit Top 200 Rows). Bir çoğumuzun ilk karşılaştığımızda düşünmüşüzdür  “keşke bu sayıyı artırabilsem, bu sayıyı ne yaparımda değiştirebilirim. Bu değişmiyor mu” diye. Profesyonel ve büyük projelerde bu tarz işlem yapılmaz. Fakat karşılaşırsak bu […]

, ,

2 Comments

MSSQL Server 2008 R2’de Çakma Bulk Insert (Tablolar Arası Kolay Kayıt Taşıma)


Bulk Insert kavramı bu yazımdan anlatacağımdan daha kapsamlı ve yer yer karmaşık bir konu. Bu yazımda kaynak tablodaki verilerimi, var olan hedef tabloma ekleyeceğim ve var olmayan, Bulk işlemi sırasında oluşacak, tabloama ekleyeceğim. Bu kullanıma hayatınızın bir bölümünde yazılım ile uğraşıyorsunuz kullanırsınız diye düşünüyorum. Mantık Yürütme Şöyle bir senaryo düşünelim, elinizdeki (musteriBilgileri) müşteri tablosununda çok […]

,

Leave a comment

MSSQL Server Agent Kullanımı (New Job)


Aslında bu konuyu video çekerek anlatmayı düşünüyordum fakat bunun için yeterli vaktim olmadığı ve kendimi video çekmeye hazır hissetmediğim için yazacağım. Bu yazımda MSSQL içerisinde işimizi ciddi şekilde kolaylaştıracak bir özellikten bahsedeceğim. Özellikle çoğumuzun yedekleme konusunda farklı istekleri olabilir: “Her gün/her x haftada/her x ayda/her x saniyede veritabanımdaki verileri yedekleyim” diyebilirsiniz. Alınan bu yedeğide size […]

5 Comments

MSSQL’de Function Kullanımı (Create Function, Alter Function, Drop Function)


Önceki yazımda Procedure kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi vermiştim. Bu yazım Function nasıl yazılır, nasıl kullanılır, nasıl güncelleştirilir, nasıl silinir gibi konular hakkında olacak. Function Nedir? Functionlar parametre alıp geriye bir değer veya tablo döndüren kurallardır. Bizim oluşturduklarım User Defined Function diye geçer ama max,avg, gibi fonsiyonlar ise System Function lardır. Function’lar Select içerisinde kullanırlar. Örneğin […]

Leave a comment

MSSQL’de Procedure (Stored Procedure) Kullanımı (Create Procedure, Alter Procedure, Drop Procedure)


Önceki yazımda View lerin oluşuturulması, güncellenmesi, silinmesi hakkında giriş seviyesinde bilgi verdim . View ların yapamadıklarını belirttim. Bu yazım giriş seviyesinde Procedure (stored procedure) nasıl yazılır, nasıl kullanılır, nasıl güncelleştirilir, nasıl silinir gibi konular hakkında olacak. Procedure Nedir? Procedure (bazen proc,sproc diye de geçebilir), kullanıcı tanımlı fonsiyonlara (UDF) benzemektedir. Aralarındaki farkı fonksiyonu anlatırken değineceğim. İlişkisel […]

, , ,

1 Comment