ASP.NET MVC 4 RC ile Gelen Yeni Proje Şablonları (Project Template) Hangi Şablon Ne Zaman Kullanılmalıdır?


Merhaba MVC Severler,

Bu yazımda sizler ile Visual Studio 2012 üzerinde ASP.NET MVC 4 RC ile yeni gelen Template’lerden bahsedeceğim. Daha önce bu yazımda ASP.NET MVC 3 Razor ile kullanılan Template’lerin ne işe yaradığından bahsettim.

Hazırlık

Uygulamamızı Visual Studio 2012 RC Ultimate sürümü üzerinde yapacağız.  Visual Studio 2012 RC Ultimate’i buradan, ASP.NET MVC 4 RC’yi ise buradan indirebilirip yükleyebilirsiniz.

Giriş

ASP.NET MVC 4 RC’te aynı ASP.NET MVC 3’te ve daha önceki sürümlerde olduğu gibi farklı ihtiyaçlara göre farklı Project Template’ler bulunmaktadır. Gerektiği yerde ihtiyacımıza göre hangisini kullacağız biraz bunu inceleyelim.

Uygulama

Bir tane ASP.NEt MVC 4 Web Application oluşturuyoruz:

Karşımıza yukarıdaki gibi 6 adet template gelecektir. Şimdi bu template’leri inceleyelim:

 

1) Empty: İsminden de anlaşılacağı gibi içerisinde sadece min gereksinimleri karşılayacak olan öğeler bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir Controller, Model bulunmamaktadır. Ayrıca Content klasörü, Scripts klasörü ve içerlerinde css ve/veya js dosyaları da bulunmamaktadır. Son olarak Views klasörü altında herhangi bir Layout veya View bulunmamaktadır.

2) Basic: İçerisinde bizim geliştirmeye hazır olmamız için Scripts içerisinde javascript dosyaları, Content içerisinde örnek bir css dosyası ve jquery ui için Themes klasörü altında css dosyaları ile Views klasörü altında örnek bir layout ve hata sayfası bulunmaktadır. Empty template’deki gibi herhangi bir Controller ve Model bulunmamaktadır. Son olarak App_Start altında BundleConfig.cs bulunmaktadır.

3) Internet Application: Basic içerisindeki tüm öğeler bulunmaktadır. Account ve Home adında iki Controller ile bu Controller’lara bağlı olarak bir çok View bulunmaktadır. AccountModels adında bir Model bulunmaktadır. Images klasörü altında hazır template için görseller bulunmaktadır. Ayrıca Favicon.ico ile Authentication Mode olarak Forms bulunmaktadır. Shared klasörü içerisinde _loginPartial adında bir partial view bulunmaktadır.

4) Intranet: Application Internet içerisindeki AcoountModels hariç tüm öğeler aynen bulunmaktadır. Fakat bu Template’in Internet Template’den en büyük farkı Authentication Mode olarak Windows kullanmaktadır. Eğer siz bu proje türünü kullanacaksınız Projeyi oluşturduğunuzda proje içerisindeki Readme.txt adında bir text dosyası gelmektedir. Bu dosya içerisinde size IIS üzerinde Windows Authenticaion’u enable yapıp, Anonymouse Authentication’ı disable yapmanız gerektirdiğini ve bu işlemleri nasıl yapacağını anlatmaktadır. Shared klasörü içerisinde _loginPartial bulunmamaktadır.

5) Mobile Application: Internet template içerisindeki tüm öğeler gelmektedir fakat bir takım farklılıklar ile. Bu farklılıklar öncelikli olarak Content içerisindeki .css dosyalarıdır. Diğer farklılık Images klasörü Content klasörünün içerisindeki yer almaktadır.

6) Web API: Intranet Application içerindeki tüm öğeler bulunmaktadır. Authentication Mode olarak Forms’dur. Ayrıca Values adındaki Controller ile API’nin yönetilmesini sağlar.

Hangi Şablon(Template) Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Eğer projenizin sadece MVC pattern’ine sahip olup geri kalan herşeyi kendiniz ayarlayacaksınız Empty,

Eğer projenizin içerisinde temel .css ve .js dosyaları olsun bununda yanında birde temel layout bulunsun gerisini ben hallederim diyorsanız Basic,

Profesyonel bir görüntüye sahip, İnternet’tede çalışabilen ve hemen hemen herşeyi hazır bir MVC projesi yapacaksanız Internet Application,

Profesyonel bir görüntüye sahip, Intranet içerisinkide çalışabilen ve hemen hemen herşeyi hazır bir MVC projesi yapacaksanız Intranet Application,

MVC pattern’ine sahip ve jquery mobile ile baştan sonra yapılmış ve özelleştirilmiş bir mobil web uygulaması yapacaksınız Mobile Application,

Hem bir MVC uygulamanızın olmasını hem de projeniz içerisinde API dağıtımı yapacaksınız Web API,

template’ini kullanmanız gerekmektedir.

İndirme

Oluşturduğum projeler içerisinde herhangi bir değişiklik yapmadığım için indirmek için link bu yazımda bulunmayacaktır.

, , , , , , , , , , ,

  1. ASP.NET MVC 4 RC’ta JavaScript Kullanarak Sayfanın ve Uygulamanın CSS Dosyasını Değiştirme (link[rel=href] « Mahmut Can Sözeri
  2. [Blog Post(Turkish)] ASP.NET MVC İle İlgili Tüm Yazılarım (29 Yazı, 1 Yazı Dizisi ve 1 İpucu Serisi) « Mahmut Can Sozeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: