MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Sayfalama Kullanımı (Ad-Hoc Query Paging)


Merhaba Arkadaşlar,

Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen 2 yeni string fonksiyondan bahsetmiştim. Bu yazımda ise yeni sayfalama kullanımından (“Ad-Hoc Query Paging” )  bahsedeceğim.

MSSQL 2008 ile Birlikte Gelen ROW_NUMBER()

T-SQL’de TOP anahtar sözcüğünü SELECT ile geriye dönen result set içerisinden belli sayıdaki ilk kayıtları elde etmek için kullanıyoruz. İlk 50 kayıt, ilk 20 kayıt gibi. Fakat 20 ile 40 arasındaki kayıtları alamıyorduk. Bunun için ROW_NUMBER() geliştirildi.

Örnek Kullanım:

SELECT * FROM
(
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY BusinessEntityID) AS ‘SatirNo’,*
FROM HumanResources.Employee
) Table1
WHERE SatirNo > 200 AND SatirNo <= 220

Burada, SatirNo 200 ile 220 arasındaki kayıtlar getirildi.

MSSQL 2012 ile Birlikte Gelen Ad-Hoc Query Paging

 ROW_NUMBER()’in birazda performanstan dolayı ve çok daha kolay olan yeni bir kullanım:

SELECT * FROM HumanResources.Employee
ORDER BY BusinessEntityID ASC
OFFSET 200 ROWS
FETCH NEXT 220 ROWS ONLY

Performans Karşılaştırmaları (Execution Plan Aracılığı ile)

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere

İyi çalışmalar

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: