MSSQL 2012 ile Gelen 2 String Fonksiyonu: CONCAT ve FORMAT


Merhaba Arkadaşlar,

Önceki yazımda MSSQL 2012 ile gelen mantıksal fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise CONCAT ve FORMAT string fonksiyonlarından bahsedeceğim

CONCAT

Tanım: String bir değeri diğer string değerler ile birleştirip geriye  (concatenate) döndürür. En az 2 adet en çok 254 adet parametre alabilir, alınan değerlerin uzunlukları <=4000 nvarchar, <=8000 varchar olabilir. Bu durumda sonuç nvarchar(max) ve varchar(max) döner. Null girilen bir değer varchar(1) olarak geriye döner.

Söz DizimiCONCAT ( string_value1, string_value2 [, string_valueN ] )

Örnek Kullanım:

SELECT CONCAT(‘Mahmut Can’,’ ‘,’Sözeri’,’ Bilge Adam’)

–Sonuç

–Mahmut Can Sözeri Bilge Adam

SELECT CONCAT(‘Microsoft’,’ vs ‘,’Apple’)

–Sonuç

–Microsoft vs Apple

SELECT CONCAT(‘word’,null,’press’)

–Sonuç

–wordpress

FORMAT

Tanım: Geri verilen formatta değer döndüren fonksiyondur. Culture kısmı opsiyoneldir.

Söz Dizimi Format (expression, format [, culture])

Örnek Kullanım:

Tarih Formatı

SELECT FORMAT( GETDATE(), ‘d’,’tr-TR’ )
–Sonuc
–05.03.2012

SELECT FORMAT( GETDATE(), ‘d’,’en-US’ )
–Sonuc
–3/5/2012

SELECT FORMAT( GETDATE(), ‘d’,’fr’ )
–Sonuç
–05/03/2012

Para Formatı

SELECT FORMAT(10,’c’,’tr-TR’)
–Sonuç
–10,00 TL

SELECT FORMAT(10,’c’,’en-US’)
–Sonuç
–$10.00

SELECT FORMAT(10,’c’,’fr’)
–Sonuç
–10,00 €

Bir sonraki yazımda yeni bir özelliği ile devam edeceğiz.

İyi çalışmalar

, ,

  1. MSSQL 2012 ile Gelen 3 Dönüştürme Fonksiyonu: TRY_CONVERT, TRY_PARSE ve PARSE « Mahmut Can Sözeri
  2. MSSQL 2012 ile Gelen Yeni Sayfalama Kullanımı (Ad-Hoc Query Paging) « Mahmut Can Sözeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: