ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 10 – URL Helper’larının(Url.Content, Url.Action, Url.RouteUrl) Kullanımı


asp-net-MVC3

Merhaba MVC Severler,

Önceki yazımda Html Helper’larından ActionLink, RouteLink, Action, RenderAction, Partial ve RenderPartial nasıl kullanılır nelerdir bunları inceledik. Bu yazımda da URL Helper’lardan Url.Action, Url.Content ve Url.RouteUrl’in ne işe yaradığını ve ne olduğunu inceledim.

URL Helper’ları HTML ActionLink ve RouteLink’e benzemektedir fakat geriye HTML döndürmek yerine, URL’leri build edip URL’leri string gibi döndürürler. 3 tane URL Helper vardır:

  • Action
  • Content
  • RouteUrl

Action

Action Helper‘i, HTML Helper‘larından olan ActionLink’e birebir aynısıdır, fakat Action Helper geriye anchor tag döndürmez. Örneğin, aşağıdaki kod Blog controller’ı içerisindeki post isimli action’i içerisinde postID’si 5 olan yaziyi getirecek URL(link değil) gösterilecektir:

Kullanımı:

@Url.Action("Post", "Blog", new { postID = 5 }, null)

Html Çıktısı:

/Blog/Post?postID=5

RouteUrl

RouteUrl’da, Action helper ile aynı pattern’e sahiptir. Ama Html Helper’larından RouteleLink gibi route adını kabul eder ve fakat controller ve action name’i parametre olarak almaz.

Kullanımı:

@Url.RouteUrl(new {postID=5})

Html Çıktısı:

/Blog/Post/5

Content

Content Helper, relative olan uygulama yolunu, absolute uygulma yoluna çevirir.

Kullanımı:

<link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" />

Html Çıktısı:

<link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

MVC ile kalın,

Bir sonraki yazımda Layout nedir? Nasıl kullanılır? Bunları tartışacağız.

, , ,

  1. ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 11 – Layout(Master Page/Template) Nedir? Ne İşe Yarar? « Mahmut Can Sözeri
  2. ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 11 – Layout(Master Page/Template) Nedir? Ne İşe Yarar? « Mahmut Can Sözeri
  3. [Blog Post(Turkish)] ASP.NET MVC İle İlgili Tüm Yazılarım (29 Yazı, 1 Yazı Dizisi ve 1 İpucu Serisi) « Mahmut Can Sozeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: