ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 4 – Proje İçerisinde Öğelerin Anlamları Neler? Ne İşe Yarıyorlar?


asp-net-MVC3 Merhaba MVC Severler, Önceki yazımda Razor Nedir? View Engine Nedir? Bu gibi konuları konuştuk. Bugün ise MVC içerisindeki item(öğe) in ne anlama geldiğini bakacağız. Default olarak bir internet project içerisindeki öğeleri inceleyelim:

 • Controllers: URL isteklerini handle eden Controller class’larınızın bulunduğu klasördür. Controller’inizi istediğiniz herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Çünkü aynı assembly içerisinde derleniyorlar.
 • Models: Data ve Business(iş) objelerinizi manipule(işleyen) eden ve temsil eden class’larınızın bulunduğu klasördür. Aynı proje içerisinde tanımlayabileceğiniz gibi ayrı bir  projede de tanımlayabilirsiniz.
 • Views: HTML çıktısı olarak karşımıza çıkan View ve Partial View’leri tutar. İçerisinde Controller’in isminde bir klasör olur ve içerisinde View’ler vardır. Ayrıca Shared klasörü adı altında layout’lar tutulur, ASP.NET teki master page sayfaların işlevi yaparlar. Views içerisindeki Web.Config default Web.Config ten farklı olarak bu viewlere doğrudan erişimi engeller yani Controller’sız çalıştırmasını engeller.
 • App_Data: Okuma/yazma işlemi yapacağız dosyaların bulunduğu klasördür.
 • Content: Dinamik olarak değişmeyecek olan ve  JavaScript olmayan, css/image dosyalarınız gibi statik dosyaları tutabileceğiniz klasördür. Bu klasör kullanışlıdır fakat gerekli değildir. İstediğiniz herhangi bir yerde de bu statik dosyaları tutabilirsiniz.
 • Scripts: Bu klasör içerisinde, Script’ler ve JavaScript kütüphaneleri tutulur. Default olarak Visual Studio jQuery için kütüphaneler ile Microsoft AJAX helper’ini bu klasör içerisine yerleştirir.
 • Global.asax: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir. Ayrıca View Engine’lar burada konfigure edilir.
 • Web.Config: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir.

MVC ile kalın

Herhangi bir sorunuz/öneriniz olursa çekinmeyin.

, , , , , , , , ,

 1. ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 5 – İlk Uygulamamız (Empty Template ile) « Mahmut Can Sözeri
 2. ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme Yazı Dizisi 5 – İlk Uygulamamız (Empty Template ile) | Mahmut Can Sözeri
 3. [Blog Post(Turkish)] ASP.NET MVC İle İlgili Tüm Yazılarım (29 Yazı, 1 Yazı Dizisi ve 1 İpucu Serisi) « Mahmut Can Sozeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: