Archive for February, 2011

C# String Methodları – I (EndsWith-StartsWith, ToUpper-ToLower, IndexOf, PadLeft-PadRight, Remove)


Giriş String method ları bizim sıkça kullanacağımız ve ihtiyaç duyacağımız methodlardır. Hepimizin şimdiye kadar aşağıdaki durumlar ile ya karşılaştık ya da karşılaşacağız; Bir string içerisinde bir string arama String içerisinden bir stringi çıkarma String başka bir string ile başlıyor mu ya da bitiyor mu String içerisindeki bir stringi değiştirme String ifadeyi büyük/küçük harfli yapma Stringi […]

, , , , , ,

14 Comments

C# Tek Satırda If Kontrolü Yazmak (Ternary If)


Giriş Tek satırda if cümlesi yazmak ilk duyulduğunda kulağa oldukça hoş geliyor. Böyle yapıyı sizler ile paylaşmak istedim. Yazılım projelerinin içerisinde basit anlamlarda kullanılabilir. Yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlarıda açıklamaya çalışacağım. Genel olarak şu şekilde yazılır yapısı şudur diye belirtmeyeceğim direkt örnek üzerinden anlatacağım. Hatırlatma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Bu örneği C# dili ile .net 4.0 […]

,

4 Comments

C# Mouse Eventları ile Sürüklenilebilir Buton Yapımı (Form Application)


Öncelikli olarak bu Yazılım ve bu kategorinin altındaki C# kategorisini uzun zaman önce açmıştım fakat yazmak için uygun zamanı bulamamıştım. Bundan sonra bu kategoriye çok sayıda örnek uygulama içeren yazılar yazacağım. Giriş Bu uygulamamda size benim gerçekten çok beğendiğim ve internette çok az örneğine rastladığım bir uygulamayı yapacağım. Windows Form Application (WFA)-ların tasarım ekranlarında Toolbox’tan […]

61 Comments

ŞaşıYorum™ 8 ( Elektrik Kesintisi ve Ceza Yazımı)


Bu yazıyı iki önce başlayan ve  şimdi bittiğine inandığım bir olaydan sonra yazıyorum. 9 Şubat 2010 günü elektrik bu aya ait Elektrik borcumuzu, internet üzerinden yatırdık. Ertesi gün(10 şubat) sabah 11de elektrik borcunuzu ödemediniz diye Elektriğimizi kestiler. Defalarca aramalarımıza karşın telefonlarımıza her defasında farklı birisi çıktı. Gece 11’e kadar çalıştıkları için o saate kadar elektriğimizi […]

Leave a comment

Microsoft Student Partners (MSP) Programı Başvuruları Uzatıldı


Önceki yazımda duyurduğum Microsoft Student Partners programı başvuruları 7 Şubat 2011‘e kadar uzaltılmıştır. Daha önce başvuru yapan fakat “başvurunuz başarıyla alınmıştır” mesajını almayan adayların da tekrar formu doldurmaları gerekmektedir. Sonuçlar 10 Şubatta açıklanacaktır. Microsoft Student Partners (MSP) programı, başarılı ve yetenekli bilgisayar bilimleri ve benzeri BT alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin ve yanısıra iletişimi, pazarlama yeteneklerini güçlü […]

Leave a comment