C# Operatörler – II


Yazımın devamında birinci yazıda geçtiğimiz başlıkları ayrıntılı olarak göreceğiz. Tablodaki her birini tek tek ele alacağım.

C# Operatör Tablosu

C# Operatör Tablosu

Bu tabloyu ezberlemek zorunda değilsiniz. Program yazarken bir referans olarak bu tabloyu kullanabilirsiniz.

% Operatörü
İki operand almaktadır. Sonuç birinci operandın ikinci operanda bölümünden elde edilen kalandır. m=20%5 → m=0; c=10 % 3 → c=1 a=-7 % 4 → a=-3 n=2.5 % 1.2 → n=0.1

 ++ (Artırma) ve — (Eksiltme) Operatörleri

sonek++ a=4 b=a++ a → 5
b → 4
sonek– a=4 b=a– a → 3
b → 4
++önek a=4 b=++a a → 5
b → 5
–önek a=4 b=–a a → 3
b → 3

Karşılaştırma Operatörleri

> ve < Operatörleri
Bu operatör iki sayının birbirlerine göre büyüklüğünü ve küçüklüğünü kontrol eder. Aşağıdaki örnekte e

krana false yazdığını görebiliiriz.

 

bool b1 = 60 < 50;
 
Page.Response.Write(b1);


>= ve <= Operatörleri
İki örneğinde sonucu true dur.
 
bool b1 = 50 <= 50; 
 
bool b2=50>=45;

 

 

 

== ve != Operatörleri
bool b1= 60 == 50; → false
bool b2= 60 == 60;
→ true
bool b3= 60 != 50; → true
bool b4 = 60 !=60; → false

 

 

as Operatörü
is operatörü çalışma zamanında bir nesnenin türünün operand ile verilen türe uygun olup olmadığını kontrol eder. Kullanımı ve örneği aşağıdaki gibidir;
<ifade>is>tür>
int i=15;
bool b1= i is int; //Sonuç true.

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: