C# Operatörler – I


Operatör Nedir?

Önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Operatörler gerekli işleri yapmaları için bir takım malzemeye ihtiyaç duyarlar. Örneğin + operatörünün toplama yapabilmesi için iki tane sayıya ihtiyacı vardır. Bu sayılara operand denilmektedir. Aynı şekilde ++ operatörü bir operanda ihtiyaç duymaktadır. Görüşdüğü gibi her operatörün farklı sayıda operandı bulunmaktadır. Örnek verecelim;

 • a+b → Burda operatör +, operandlar ise a ve b’dir.
 • ++c → Burda operatör ++, oeprand ise c’dir.

Yapılarına göre operatörleri 3 gruba ayırabiliriz. Bunlard:

 • Unary Operatörler: Tek operandı olan operatörler.
 • Binary Operatörler: İki operandı olan operatörler.
 • Tenary Operatörler: Üç operandı olan operatörler.

İşlevlerine göre operatörleri 6 saınıfa ayırabiliriz. Bunlar:

 • Aritmetik Operatörler (Arithmatic Operators): Toplama ve çıkarma gibi temel işlemleri yapan operatörlerdir.
 • Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators): İki sayı arasındaki büyüklük ve küçüklüğ gibi ilişkileri kontrol eder.
 • Mantıksal Operatörler (Logical Operators): Mantıksal işlemleri gerçekleştirirler.
 • Bitsel Operatörler (Bitwise Operators): Değişkenlere ilişkin değerlerin bitleri ile ilgili işlemler yaparlar.
 • Atama ve İşlemli Atama Operatörleri (Assignment Operators): Bir değişkene değer atamak için kullanılırlar.
 • Özel Amaçlı Operatörler (Special Case Operators): Bu gruptaki operatörlerin genel bir amacı yoktur. Her biri farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Operatör Önceliği

Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü kitaplarda ve internet üzerindeki makalelerde çok uzun yazıyor.
c=3+5*9; c=48dir. (3+5)*9 olsa 72 olacaktı. Öncelik normal hayattaki matematikte ve yazılımda bildiğimiz gibi çarpmadadır.
Ama çarpma ve bölme ile toplama ve çıkarmanın öncelikleri eşittir.
Peki c=3*4/2; bu durumda olacak? İşlem öncelikleri eşit. C# otomatik olarak Soldan işlem yaparak Sağa doğru yapacaktır. Yani önce 3*4 sonra 12/2.
c=(3+5)*9; c=72dir. İşlemler parantezden başlar. Eğer iç içe 2 veya daha fazla parantez varsa en içtekinden başlanarak işlem yapılır.

Advertisement

,

 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: