C# Tür Dönüşümü


Program yazarken yaptığımız hatalardan bir taneside -önceki veri türlerine uygun olmayan değişken tanımlamaydı- tür dönüşümleriyle ilgilidir. Bu yazımle birlikte C#’ta bulunan bir kaç tane tür dönüşüm yollarını öğreneceğinize inanıyorum. Hata olasılığınız en aza indirgemiş olacaksınız.

Küçükten Büyüğe Tür Dönüşümleri: Veri türlerinin hangi boyutlarda -hangilerinin büyük hangilerinin küçük-  olduğunu daha önceki yazıda görmüştük.

byte a1=20;           int b1;              b1=a1;
float f=15f;             double d;         d=f
char c=’k’ ;              decimal n;        n=c;


Türü Dönüşebilecekleri
sbyte short, int, float, long, double, decimal
byte short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal
short int, long, float, double, decimal
ushort int, uint, long, ulong, float, double, decimal
int long, float, double, decimal
uint long, ulong, float, double, decimal
long,ulong float, double, decimal
char ushort , int, uint, long, ulong, float, double, decimal
float double

bool, double ve decimal türünden herhangi bir türe, herhangi bir türden char türüne, float ve decimal türünden herhangi bir türe (float türünden double türüne dönüşüm hariç)
Büyükten Küçüğe Tür Dönüşümleri: Büyük türlerin küçük türlere otomatik dönüştürülmesi C#’ta yasaklanmıştır. Bu tür dönüşümler oparatörler ile mümkün olacak onuda az sonra göreceğiz.

ToString() Metodu: Bu metoda başlamadan önce şunu belirtmek isterim, C# dilinde herşeyin bir nesne olduğudur. Nesne olmayan hiçbir şey yoktur. Object sınıfına ait olan ToString() metodu bütün temel veri türlerinde kullanılabilir.

textbox1.text=200.ToString();
int a=1989.ToString();
int b=2010;   string b1=b.ToString();

System.Convert Sınıfı ile Tür Dönüşümü: .Net kütüphanesinde yer alan bu özel sınıf dönüştürme işlemi yapar. Boolean türüne dönüşüm yapılmaz. Dikkat edilmesi gerekiyor.

textbox1.text=Convert.ToString(200);

Metot Açıklama
Convert.ToBoolean(string str) str nesnesini bool türüne çevirir
Convert.ToByte(string str) str nesnesini byte türüne çevirir
Convert.ToSbyte(string str) str nesnesini Signed Byte türüne çevirir
Convert.ToInt16(string str) str nesnesini short türüne çevirir
Convert.ToUInt16(string str) str nesnesini ushort türüne çevirir
Convert.ToInt32(string str) str nesnesini int türüne çevirir
Convert.ToUInt32(string str) str nesnesini uint türüne çevirir
Convert.ToInt64(string str) str nesnesini long türüne çevirir
Convert.ToUInt64(string str) str nesnesini ulong türüne çevirir
Convert.ToSingle(string str) str nesnesini float türüne çevirir
Convert.ToDouble(string str) str nesnesini double türüne çevirir
Convert.ToDecimal(string str) str nesnesini decimal türüne çevirir
Convert.ToChar(string str) str nesnesini char türüne çevirir

Örnek yaptım bir kaç tane ama şu an için ekleyemiyorum. En kısa zamanda ekleyeceğim.

  1. #1 by ramazan on August 9, 2012 - 4:45 pm

    teşekkürler7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: