C# Temel Veri Türleri


C# ta program yazmadan önce veri türlerini ve bu veri türlerinden nasıl değişkenleri tanımlayacağımız ile başlayacağız. Umarım faydalı olur. Şimdilik

Değişken tanımlarımızı;

  • byte b=205;
  • byte b;
    b=205;

bu iki şekilde de yapabiliriz aynı anlamdadır. Benim gibi Vb den geçenler dikkat edin kodunuzda hata varsa önce her satırın sonunda “;” olduğuna emin olun. Değişkenleri isimlendirirken dikkat emeniz gereken bazı noktalar var. Bunları yeri geldiğince açıklayacağım. Ya da örnek kod verdiğimde yorum satırlarında belirteceğim. Şimdilik bilmeniz gereken belki de bilinmesi gereken, sizinin vereceğiniz değişken isimlerinden “toplam” ile “TOPLAM” tamamen farklıdır.

Veri Tipi Varsayılan İlk Değer Tutabileceği Değerler Örnek Tanımlama
bool false true veya false bool w=true, bool w=false
byte 0 8 bitlik. 0 – 255 byte b=205;
char Karakterleri temsil eder. 16 bitlik. Unicode standartlarındaki karakterleri temsil eder. char c2=(char)90;
decimal 0.0 128 bitlik. 1.0 _ 10 üeri -1028 ile 7.9 üzersi 1028 decimal p=7,5M ya da
decimal p=7,5m aynıdır.
double 0.0D 64 bitlik. +- 5.0 * 10 üzeri -324 ile +-1.7 * 10 üzeri 308 double l=3,23 veya
double l=3,23d veya
double l=3,23D aynıdır.
float 0.0F 32 bitlik. +-1,5 * 10 üzeri – 45 ile +-3.4 * 10 üzeri 38 float k=3.12F ya da
float k=3.12f aynıdır.
int 0 32 bitlik. -2,147,483,648 – 2,147,483,647 int d;
long 0L 64 bitlik. -9,223,372,036,854,775,808 –
9,223,372,036,854,775,807
long c;
sbyte 0 8 bitlik. -128 – 127 sbyte e=-124;
short 0 16 bitlik. -32,768 – 32,767 short f;
uint 0 32 bitlik. 0 – 4,294,967,295 uint g;
ulong 0 64 bitlik. 0 – 18,446,744,073,709,551,615 ulong h;
ushort 0 16 bitlik. 0 – 65,535 short z;

Kullandığım kaynaklardan bir tanesi: “Pusula Yayıncılıktan Sefer Algan ın Her Yönüyle C#“. Ama ben çoğu zaman kendim yazacağım kodları kitapta bu kodlar veya örnekler yer almayacaktır.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: